Komedia w teatrze


Komedia to jeden z gatunków klasyki, który w teatrze klasycznym był wystawiany tak często jak dramat. Jest to najważniejszy nurt klasyki osób tragedii oraz dramatu. Dlatego też dzisiaj pojawia się w teatrze, często także w odmienionej formie. Panuje w niej zupełnie inny nastrój niż w tragedii, gdyż jest to swego rodzaju przeciwieństwo, choć także porusza poważne tematy. Najczęściej wyczuwa się z takiego nurtu nastrój całkiem fajny i pogodny, nie ma tutaj chwil grozy, a są raczej elementy komiczne. Wszystko dzieje się szybko i bardzo spontanicznie. Dlatego też ciekawie takie spektakle się ogląda. Nurt ten powstał w starożytnej /Grecji, gdzie ludzie doszli do perfekcji. Zazwyczaj komiczne sytuacje mają na celu ukazanie społecznych problemów lub też wad bohaterów. Dzięki temu przez pryzmat sztuki widzimy, że niektórzy ludzie, a właściwie wielu ludzi ma z takimi wadami problem. Dlatego też ośmiesza się je, aby ludzie czuli się z tego powodu zawstydzeni. Wszystko to sprawia, że nawet piękna sztuka ma sens dla naszego życia.

Cytat Dnia!

“Teatr to sztuka widowiskowa w której bierze udział aktor lub grupa aktorów.Dają na żywo pokaz przedstawienia dla zgromadzonej widowni.”