Rzymski teatr


Rzymskie teatry wzorowane były na teatrach starożytnej Grecji. W tamtym okresie starożytny Rzym wszelkie pomysły architektury, sztuki ściągał od Grecji. Dzięki czemu mogliśmy patrzeć na kopię starożytne Grecji. Dzisiaj bardziej zwracamy uwagę na monumentalne budowle, które stanowiły cześć Rzymskiego teatru, niż na same utwory. Choć one również w tamtym czasie były ciekawe i zachowały się do dzisiaj. W Rzymie doszło jednak do pewnych rewolucji, których nie mogliśmy spotkać w Grecji. Oczywiście były one okracze, a scena znajdowała się na środku w postaci okręgu. Widownia położona była wyżej. Znajdowało się też skene, czyli miejsce dla aktorów. W kole występował chór, wyśpiewując ważne treści. Rzymski teatr różnił się przede wszystkim tym, że zaczęły w nim występować dachy. Była to ochrona przed czynnikami atmosfery, przede wszystkim przed słońcem oraz deszczem. Dzięki temu dzisiaj spotykamy się ze współczesną formą teatru, która pochodzi z tamtego okresu. Rzymianie wprowadziły także pierwowzór dzisiejszej kurtyny.

Cytat Dnia!

“Teatr to sztuka widowiskowa w której bierze udział aktor lub grupa aktorów.Dają na żywo pokaz przedstawienia dla zgromadzonej widowni.”